Telefón: +421 (0) 918 020 327 

Tlačové správy

Považská Bystrica, Slovenská republika, 10.3.2015 Vďaka obnoviteľným zdrojom energie, ktorých využívanie podporujú mnohé medzinárodné organizácie a spoločenstvá, dnes dokážeme...

Považská Bystrica, Slovenská republika, 10.3.2015 Vďaka obnoviteľným zdrojom energie, ktorých využívanie podporujú mnohé medzinárodné organizácie a spoločenstvá, dnes dokážeme pretvárať nevyčerpateľné zdroje ako slnko, vietor či organický odpad na energiu využiteľnú pre bežnú spotrebu obyvateľov planéty. S podporou Nórskeho kráľovstva, prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vznikol projekt logistického centra Tvrdošín, súčasťou ktorého je aj bioplynová stanica s výkonom 800kW.

Hlavnou úlohou bioplynovej stanice Tvrdošín je spracovanie biomasy zo spádovej oblasti a jej ďalšie pretváranie na elektrickú či tepelnú energiu. Vďaka spolupráci s miestnym urbárskym združením bude okrem výroby energie prebiehať v areáli bioplynovej stanice i výroba drevených peliet, ktoré slúžia ako kvalitné a ekologické palivo. Do projektu je zapojený aj The Norwegian Forest and Landscape Institute ako jeden z popredných nórskych vedeckých ústavov zaoberajúcich sa využívaním lesných zdrojov, lesnou ekológiou a životným prostredím. Súčasťou projektu je výskum obnovy lesných porastov, využívanie drevnej hmoty a výskum zloženia štiepky pre maximálnu efektivitu využitia pre energetické zdroje.

Pre lepšie pochopenie a bližšie zoznámenie sa s cieľmi tohto projektu investor, ktorým je spoločnosť VSV group, s.r.o., organizuje odbornú konferenciu s názvom Využitie bioplynu – bioplynová stanica Tvrdošín, ktorá sa uskutoční 20. marca 2015 o 11:00 hod. v priestoroch hotela Limba v meste Tvrdošín. Na konferenciu sú pozvaní partneri projektu, zástupcovia Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a Úradu vlády Slovenskej republiky. Konferencia je prístupná pre verejnosť.

Norway grants
Úrad vlády Slovenskej republiky
Biomasa naša energetická budúcnosť